Tom Tomaszewski

Tom Tomaszewski is the president of The Annex Group, a leading impact housing developer that creates workforce, affordable, and student housing communities. The Annex Group is headquartered in Indianapolis.

Tom Tomaszewski 's Posts

Close X